หนังสือทั่วไป
138 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
209 หน้า
เรื่องสั้น
151 หน้า : ภาพประกอบ
    โครงการหนังสือสร้างสรรค์เยาวชน
Note: โครงการหนังสือสร้างสรรค์เยาวชน
หนังสือทั่วไป
383 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
119 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสืออ้างอิง
160 หน้า : ภาพประกอบ ; 25 ซม.
หนังสืออ้างอิง
168 หน้า : ภาพประกอบสี ; 25 ซม.
หนังสืออ้างอิง
192 หน้า : ภาพประกอบ ; 25 ซม.
หนังสืออ้างอิง
301 หน้า : ภาพประกอบสี ; 25 ซม.
หนังสืออ้างอิง
151 หน้า : ภาพประกอบ ; 25 ซม.
หนังสือทั่วไป
239 หน้า : ภาพประกอบ ; 25 ซม.
หนังสืออ้างอิง
212 หน้า : ภาพประกอบสี ; 25 ซม.