หนังสือทั่วไป
224 หน้า : ภาพประกอบสี ; 30 ซม.
หนังสือทั่วไป
395 หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม.
หนังสืออ้างอิง
200 หน้า : ภาพประกอบ ; 29 ซม.
หนังสือทั่วไป
351 หน้า
หนังสือทั่วไป
255 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสืออ้างอิง
375 หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม.
    ที่ระลึกครบรอบ 100 ปี โรงเรียนวัดราชบพิธ 2 มีนาคม 2529
ที่ระลึกครบรอบ 100 ปี โรงเรียนวัดราชบพิธ 2 มีนาคม 2529

100... 2541

หนังสือทั่วไป
328 หน้า
หนังสือทั่วไป
184 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
184 หน้า : ภาพประกอบสี, แผนที่ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
223 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
นวนิยาย
176 หน้า
เยาวชน
203 หน้า : ภาพประกอบสี