หนังสืออ้างอิง
420 หน้า : ภาพประกอบสี ; 27 ซม.
    ที่ระลึกเนื่องในงานพระราชทานเพลิงศพ นายบัญชา ล่ำซำ ป.ช., ป.ม., พ.จ.ว. ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2535
Note: ที่ระลึกเนื่องในงานพระราชทานเพลิงศพ นายบัญชา ล่ำซำ ป.ช., ป.ม., พ.จ.ว. ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2535
หนังสืออ้างอิง
157 หน้า : ภาพประกอบสี ; 30 ซม.
หนังสืออ้างอิง
620 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสืออ้างอิง
200 หน้า ภาพประกอบ 30 ซม.
หนังสืออ้างอิง
270 หน้า : ภาพประกอบสี