วิทยานิพนธ์มหาวิทยาลัยอื่นๆ
271 หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม.
    ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์--มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2535
Note: ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์--มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2535
หนังสือทั่วไป
145 หน้า
หนังสือทั่วไป
256 หน้า ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
230 หน้า
หนังสือทั่วไป
120 หน้า
หนังสือทั่วไป
244 หน้า
หนังสือนักธรรม บาลี
112 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
148 หน้า
หนังสือทั่วไป
144 หน้า ; 19 ซม.
หนังสือทั่วไป
464 หน้า
หนังสือทั่วไป
376 หน้า ; 19 ซม.
หนังสือทั่วไป
207 หน้า ; 18 ซม.