หนังสือทั่วไป
175 หน้า ; 23 ซม.

น.ม.ส. / 2535

หนังสือทั่วไป
205 หน้า
หนังสือทั่วไป
171 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือนักธรรม บาลี
112 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
47 หน้า : ภาพประกอบสี
    เนื่องในวันครบรอบ 3 ปี พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย 14 มิถุนายน 2535
Note: เนื่องในวันครบรอบ 3 ปี พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย 14 มิถุนายน 2535
หนังสือทั่วไป
2 เล่ม : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
155 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
156 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
156 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
144 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
145 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
36 หน้า : ภาพประกอบสี