หนังสือทั่วไป
42 หน้า : ภาพประกอบสี
    จัดแสดง ณ โรงละครแห่งชาติ
Note: จัดแสดง ณ โรงละครแห่งชาติ
หนังสือทั่วไป
31 หน้า : ภาพประกอบสี
    จัดแสดง ณ โรงละครแห่งชาติ
Note: จัดแสดง ณ โรงละครแห่งชาติ
หนังสือทั่วไป
461 หน้า ; 19 ซม.
หนังสืออ้างอิง
420 หน้า : ภาพประกอบสี ; 27 ซม.
    ที่ระลึกเนื่องในงานพระราชทานเพลิงศพ นายบัญชา ล่ำซำ ป.ช., ป.ม., พ.จ.ว. ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2535
Note: ที่ระลึกเนื่องในงานพระราชทานเพลิงศพ นายบัญชา ล่ำซำ ป.ช., ป.ม., พ.จ.ว. ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2535
หนังสือทั่วไป
81 หน้า
หนังสือทั่วไป
148 หน้า
หนังสือทั่วไป
144 หน้า ; 19 ซม.
หนังสือทั่วไป
144 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
180 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
259 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
464 หน้า ; 26 ซม. (ปกแข็ง)
หนังสือทั่วไป
404 หน้า ; 26 ซม.