หนังสือทั่วไป
112 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสืออ้างอิง
964 หน้า : ภาพประกอบ
นวนิยาย
316 หน้า
หนังสือทั่วไป
399 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
200 หน้า
หนังสือทั่วไป
178 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
174 หน้า : ภาพประกอบ
นวนิยาย
2 เล่ม ; 19 ซม.
หนังสือทั่วไป
(12), 279 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
463 หน้า
นวนิยาย
240 หน้า
    ชนะเลิศอันดับ 1 รางวัลยอดเยี่ยม THE NATIONAL BOOK AWARD
Note: ชนะเลิศอันดับ 1 รางวัลยอดเยี่ยม THE NATIONAL BOOK AWARD
หนังสือทั่วไป
92 หน้า