นวนิยาย
261 หน้า
นวนิยาย
270 หน้า
เรื่องสั้น
320 หน้า 19 ซม.