หนังสือทั่วไป
133 หน้า
หนังสือทั่วไป
120 หน้า
หนังสือทั่วไป
175 หน้า
หนังสือทั่วไป
552 หน้า
หนังสือทั่วไป
192 หน้า ; 21 ซม.
    หนังสืออนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมจิตต์ อินทสระ ณ ฌาปนสถาน วัดมกุฏกษัตริยาราม กรุงเทพฯ วันอาทิตร์ที่ 7 พฤษจิกายน พ.ศ.2547 เวลา 16.00 น.
หนังสืออนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมจิตต์ อินทสระ ณ ฌาปนสถาน วัดมกุฏกษัตริยาราม กรุงเทพฯ วันอาทิตร์ที่ 7 พฤษจิกายน พ.ศ.2547 เวลา 16.00 น.
หนังสือทั่วไป
103 หน้า
หนังสือทั่วไป
100 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
142 หน้า