หนังสืออ้างอิง
948 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสืออ้างอิง
224 หน้า : ภาพประกอบ ; 25 ซม.
หนังสืออ้างอิง
360 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสืออ้างอิง
23 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสืออ้างอิง
268 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสืออ้างอิง
387 หน้า : ภาพประกอบสี
    คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ ในคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโอกาสที่วันพระราชสมภพครบ 150 ปี
คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ ในคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโอกาสที่วันพระราชสมภพครบ 150 ปี
หนังสืออ้างอิง
322 หน้า
หนังสืออ้างอิง
210 หน้า ; 21 ซม.
หนังสืออ้างอิง
1,063 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสืออ้างอิง
742 หน้า
หนังสืออ้างอิง
480 หน้า
หนังสืออ้างอิง
1079 หน้า