หนังสือทั่วไป
160 หน้า
หนังสือทั่วไป
235 หน้า
หนังสืออ้างอิง
210 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
959 หน้า
หนังสืออ้างอิง
1079 หน้า
หนังสือทั่วไป
330 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
728 หน้า
หนังสือทั่วไป
304 หน้า
หนังสือทั่วไป
286 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
104 หน้า
หนังสือทั่วไป
218 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
296 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
190 หน้า
หนังสือทั่วไป
299 หน้า : บรรณานุกรม ; 21 ซม.
    Summary : แนะนำเทคนิคในการทำข้อสอบ TOEFL โดยวิธีหาข้อที่ผิดซึ่งเป็นเทคนิคหนึ่งที่ช่วยทำให้ทำข้อสอบได้ง่ายขึ้น Content : ข้อสอบชอบถามอะไร - - จับผิดให้เจอ - - Verb of Emotion - - คำปฏิเสธ - - Gerund vs Present Participle - - Comparision การเปรียบเทียบ - - Question Tag - - Indirect Question -
Summary : แนะนำเทคนิคในการทำข้อสอบ TOEFL โดยวิธีหาข้อที่ผิดซึ่งเป็นเทคนิคหนึ่งที่ช่วยทำให้ทำข้อสอบได้ง่ายขึ้น Content : ข้อสอบชอบถามอะไร - - จับผิดให้เจอ - - Verb of Emotion - - คำปฏิเสธ - - Gerund vs Present Participle - - Comparision การเปรียบเทียบ - - Question Tag - - Indirect Question -
หนังสือทั่วไป
304 หน้า
หนังสือทั่วไป
335 หน้า
หนังสือทั่วไป
199 หน้า : ภาพประกอบ